MESSINGMUSIK I NORDJYLLAND

Nyheder

Nytårshilsen

8. januar 2018

BrassNord ønsker alle et godt nytår.

Vi håber at det nye år vil byde på en masser af musik og oplevelser.
Vi har i  2017 afholdt 7 FerieBrass'er hvor ca. 280 musikere mødte op (mange gengangere) Det er virkeligt flot.

Det nye år bringer også på mange musiksamlinger, her er datoerne for arrangementer 2018 i BrassNord:

PåskeBrass : Torsdag den 29. Marts
Blæseorkesternesdag: Lørdag den 2. Juni
SommerBrass 1 : Tirsdag den 3. Juli
SommerBrass 2 : Tirsdag den 10. Juli
SommerBrass 3 : Tirsdag den 17. Juli
SommerBrass 4 : Tirsdag den 24. Juli
SommerBrass 5 : Tirsdag den 28. Juli
JuleBrass : Fredag den 28. December

Generalforsamling

10. marts 2018

Indkaldelse til Generalforsamling i BrassNord.

Lørdag den 10. marts 2018 kl. 14.00 i vesterkær kirkesal, Skydebanevej 2, 9000 Aalborg

Dagsordnen for generalforsamling i BrassNord 2016:

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne

3. Regnskab og godkendelse af dette

4. Budget og kontingent forslag og vedtagelse af disse

5. Arbejdsprogram vedtages

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand, hvis denne er på valg. (modtager genvalg)

8. Valg af kasserer og revisor, hvis disse er på valg. 

9. Valg af øvrig bestyrelse, hvis disse er på valg. (modtager genvalg)

10. Valg af 2 bestyrelses suppleanter samt 1 revisor suppleant.

11. Evt.

 

Forslag til dagsordenen skal stilles skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Fremmødte medlemmer har én stemme og beslutninger tages ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

 

Musik hilsen

John Gadegaard
Formand i BrassNord

BrassNord er et initiativ, som i samarbejde med organisationer, orkestre og enkeltpersoner arbejder for at samle kræfterne inden for Brass Band-musik i Nordjylland.