MESSINGMUSIK I NORDJYLLAND

Nyheder

Hej Musikker ven.
 
Så er det tid til den årlige generalforsamling i BrassNord.
Søndag den 26. Marts kl. 13.00 i Vesterkær kirke, Skydebanevej 2, 9000 Aalborg.
 

Dagsordnen for generalforsamling i BrassNord 2017:

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne

3. Regnskab og godkendelse af dette

4. Budget og kontingent forslag og vedtagelse af disse

5. Arbejdsprogram vedtages

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand, hvis denne er på valg.

8. Valg af kasserer og revisor, hvis disse er på valg. (kasserer modtager genvalg)

9. Valg af øvrig bestyrelse, hvis disse er på valg. (modtager genvalg)

10. Valg af 2 bestyrelses suppleanter samt 1 revisor suppleant.

11. Evt.

Forslag til dagsordenen skal stilles skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Fremmødte medlemmer har én stemme og beslutninger tages ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

 
Forslag sendes til: john@gadegaard1.dk
 
Musik hilsen
John Gadegaard
Formand i BrassNord
BrassNord er et initiativ, som i samarbejde med organisationer, orkestre og enkeltpersoner arbejder for at samle kræfterne inden for Brass Band-musik i Nordjylland.